BRZO. JASNO. TAČNO.

E-knjigovodstvo: Savršen spoj savremenih tehnologija i tradicionalnog knjigovodstva.

Detaljnije

Potpuna integacija

Vi i knjigovodsvo radite koristeći jedan isti informacioni sistem (program). Nema duplog unošenja podataka ili neusaglašenosti. Sve što mi proknjižimo, vi to odmah vidite i obratno.

Bezbjednost podataka

Svi uneseni podaci se automatski bekapuju na vašem serveru i kopiraju na naš server. Dodatno, enkriptovane i zaštićene kopije baze se čuvaju na zakupljenim Cloud serverima.

Pristup sa mobilnih uređaja

Da bi ste saznali bio koji podatak iz vašeg poslovanja, ne morate nas zvati ili dolaziti do agencije. Dovoljan vam je laptop, tablet ili smartphone za pristup podacima.

Servis i nabavka IT opreme

Ukoliko se vam je potrebna usluga održavanja ili nabavke računarske opreme, antivirus ili drugog licenciranog softvera – sve možete dobiti kod nas pod povoljnijim uslovima nego na ostalom tržištu.

Zadovoljnih klijenata softvera

Zadovoljnih klijenata knjigovodstva

%

Klijenata koji dođu ostaju kod nas

Miliona KM zbirnog godišnjeg prometa

Kroz e-knjigovodstvo dobijate

Potpuna usaglašenost

Integrisano knjigovodstvo koriste stvarne i trenutno dostupne podatke kao osnov za kontiranje i knjiženje. Glavna knjiga i bruto bilans uvijek oslikava realno stanje.

i

E-dokumenti

Interni dokumenti nastaju iz programa i dostupni su kao PDF, Word ili Excel dokument. Svi eksterni dokumenti se skeniraju i pohranjuju u sistem. Dokumentaciju možete dostavljati e-mailom ili Viber-om, a rezultate obrade direktno vidite u informacionom sistemu.

Bruto-bilans

Dnevno ažuran i uvjek dostupan bruto bilans možete pregledi ili štampati i nositi na uvid (banka, tender i sl.)

Kupci i dobavljači

Pregled otvorenih stavki, prispjela potraživanja i obaveze. Starosna struktura dugovanja i potraživanja. Evidencija kamate.

Izvodi banaka

Stanje bankovnih računa, promet novca, kamate i provizije. Priprema naloga za plaćanje (elektronsko ili štampa virmana)

Realizacija i prihod

Prometovana roba i usluge, ostvarena razlika u cijeni. Dnevni izvještaji o prometu i pazaru stižu porukom na mob. telefon.

Troškovi

Jasna i pregledna kontrola troškova, po vrsti i mjestu nastanka. Gotovinski izdaci i ulaganja u inventar, opremu, vozila i gađevinske objekte.

Kao korisnik knjigovodstvenog servisa dobijate na korištenje
sve naše programske module, potpuno besplatno !

OSNOVNO

175,00

KM / MJESEČNO

Osnovno e-knjigovodstvo za male preduzetnike.


 

 • Van sistema PDV-a
 • Jedno maloprodajno mjesto
 • KIF / KUF
 • Obračun plata do 5 radnika
 • Izrada i slanje MOP-a
 • Završni račun
 • Softverski paket Kapital IS

STANDARDNO

250,00

KM / MJESEČNO

E-knjigovodstvo za
manja preduzeća. 


 

 • U sistemu PDV-a
 • Jedna MP ili VP lokacija
 • KIF / KUF
 • PDV prijava
 • Obračun plata (do 10 radnika)
 • Izrada i slanje MOP-a
 • Proizvodni nalozi (UG)
 • Završni račun
 • Štampa virmana
 • Softverski paket Kapital IS

NAPREDNO

450,00

KM / MJESEČNO

Napredno e-knjigovodstvo
za srednja i veća preduzeća. 


 

 • U sistemu PDV-a
 • Do 3 MP ili VP lokacije
 • KIF / KUF
 • PDV prijava
 • Obračun plata (do 30 radnika)
 • Rješenja za godišnje odmore
 • Izrada i slanje MOP-a
 • Štampa virmana
 • Proizvodni i radni nalozi
 • Do 2 magacina za materijal
 • Završni račun
 • Polugodišnji račun
 • Mjesečni izvještaji
 • Softverski paket Kapital IS

Sve iskazane cijene su bez uračunatog PDV-a.

U tabeli su date okvirne cijene za neke najčešće oblike organizacije i veličine preduzeća. 
Tačna cijena se dogovora za svaku firmu posebno, uzimajući u obzir realan obim posla i odgovornosti koju preuzima agencija.

Kontaktirajte nas

Ruska 5.
89101 Trebinje
RS, BiH

Tel / fax

+387 59 270 - 400
+387 59 270 - 401

Mob / Viber

+387 65 18 18 18

kapitalsoft@gmail.com

Pošaljite upit / Najavite dolazak

KapitalSoft doo